Εντερική διατροφή

Με τον όρο εντερική διατροφή εννοούνται όλες οι μορφές διατροφικής υποστήριξης μέσω της γαστρεντερικής  οδού για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Περιλαμβάνει διατροφικά σκευάσματα που χορηγούνται  μέσω καθετήρα ή στομίας και τα  συμπληρώματα διατροφής  που λαμβάνονται από το στόμα.

Το βασικό αξίωμα "εάν το έντερο λειτουργεί, χρησιμοποίησε το" βρίσκει όλο και μεγαλύτερη εφαρμογή και έτσι η εντερική διατροφή έχει γίνει πλέον η κυρίαρχη μορφή της τεχνητής θρέψης. Η εντερική διατροφή θεωρείται η ιδανικότερη μορφή θρεπτικής υποστήριξης, γιατί χρησιμοποιεί τις φυσιολογικές οδούς πέψης και απορρόφησης.

Κατηγορίες ασθενών στους οποίους ενδείκνυται είναι οι εξής:

Ογκολογικοί Ασθενείς
Ασθενείς σε κώμα
Ψυχιατρικοί ασθενείς με νευρογενή ανορεξία ή βαριά κατάθλιψη
Γηριατρικοί Ασθενείς
Ασθενείς με παθήσεις του ΓΕΣ (Νόσος του Crohn)

Οι στόχοι της θρεπτικής υποστήριξης περιλαμβάνουν:

  • Την υποστήριξη ή αποκατάσταση της θρέψης
  • Την υποστήριξη ή αποκατάσταση της λειτουργίας των οργάνων του σώματος
  • Την ελάττωση των επιπλοκών
  • Την ελάττωση της νοσηρότητας και θνησιμότητας  λόγω  υποθρεψίας
  • Την βελτίωση της ανταπόκρισης στη φαρμακολογική θεραπεία
  •  Την ελάττωση του χρόνου νοσηλείας και του κόστους νοσηλείας